Priser på varer fra Kærsgård Gårdbutik

Bemærk, at vore fordelagtige kilopriser er baseret på den leverede vare efter modning og udskæring, og at vakuumpakningen er inkluderet. Der er altså intet svind.

Meget ofte annonceres der med "krogvægt" - altså vægt lige efter slagtning og partering. Hvis der skal sammenlignes priser, skal der fratrækkes ca. 25% fra vore priser for, at det er sammenligneligt.

Priserne 2016

Kærsgård fritgående landand - 100 kr./kg. Ænderne er klar 

Kærsgård fritgående landgæs - 115 kr./kg. Gæssene er klar fra 18. december

Kærsgård fritgående landkylling - 80 kr./kg. 

Kærsgård Får - Vi får slagtet i november

Kærsgård Gris - ved bestilling af min. 1/4 - 80 kr./kg. for Gammel dansk landrace og 60 kr./kg for den "almindelige" gris

Kærsgård Kalv - ved bestilling af min. 1/4 - 78 kr./kg. Vi har masser af udskæringer i butikken!

Kærsgård Lam -  ved bestilling af min. ½ lam - 79 kr./kg. Vi slagter her i november

Kærsgård


Teestrup Bygade 14

Teestrup

4690 Haslev

28 19 85 08

Torsdag - fredag 12-18

Lørdag-søndag 10-16